Επιστημονικά Άρθρα του Blogger για το STEM σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Ο Blogger σε παρουσίαση του, 
στο επιστημονικό συνέδριο (2018)
του ιδρύματος Ευγενίδου
με θέμα το STEM.   

   Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζονται οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις του Blogger  σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σχετικά με την εκπαίδευση και κυρίως με τη μεθοδολογία STEM. 

 1. Πολύδωρος Σταυρόπουλος - Σαράντος Οικονομίδης: Μελέτη της επίδρασης εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου, με προσέγγιση STEM, στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

2.   Πολύδωρος Σταυρόπουλος, and others: Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση για την Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας και την Παιδαγωγική επάρκεια στις Επιστήμες των Μηχανικών και τις Θετικές Επιστήμες

3.   Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού αντικειμένου στο λογισμικό Logger Pro προς χρήση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία με Προσέγγιση STEM

4. Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου: "Ανάπτυξη τρισδιάστατου μοντέλου προσομοίωσης για τον υπολογισμό του όγκου κυλίνδρου με το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα Easy Java Simulation"

5. Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Βασίλειος Κουτούφαρης: "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού αντικειμένου στο ελεύθερο λογισμικό Octave για εφαρμογή σε εκπαιδευτική διαδικασία ψηφιακού διδακτικού σεναρίου με προσέγγιση S.T.E.M."

6. Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου: "Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής μοντελοποίησης εκπαιδευτικού αντικειμένου στο Excel για εκπαιδευτική διαδικασία με προσέγγιση STEM σε ψηφιακό διδακτικό σενάριο."

7. Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος Κορρές: Εργασία που παρουσιάσθηκε στο συνέδριο του επιστημονικού προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ το 2017 και είχε ως θέμα:  «Ανάπτυξη ψηφιακού σεναρίου με ενσωμάτωση προσεγγίσεων Εκπαίδευσης S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics Education) στη Moodle για μάθηση μέσω κινητών συσκευών (Mobile learning): Διαθέσεις εκπαιδευτικών μηχανολόγων σχετικά με το ψηφιακό σενάριο.»

8. Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Βασίλειος Κουτούφαρης, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου: «Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητή συσκευή (Android) προς χρήση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»   

9. Βασίλειος Κουτούφαρης, Πολύδωρος Σταυρόπουλος: «Υπολογισμός των χαρακτηριστικών μεγεθών μίας πυρακτωμένης αντίστασης από την ανάλυση φάσματος φωτός, προς ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία με μεθοδολογία STEM».