Για την προβολή περισσότερων αναρτήσεων πιέστε στο τέλος κάθε σελίδας "παλαιότερες αναρτήσεις".

Επιστημονικά Άρθρα του Blogger για το STEM σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Η ανάρτηση αυτή παρουσιάζει τα δημοσιευμένα άρθρα του Blogger σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια:
  1. Μελέτη της επίδρασης εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου, με προσέγγιση STEM, στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  2. Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση για την Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας και την Παιδαγωγική επάρκεια στις Επιστήμες των Μηχανικών και τις Θετικές Επιστήμες
  3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού αντικειμένου στο λογισμικό Logger Pro προς χρήση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία με Προσέγγιση STEM